LEGALIZACIJA OBJEKATA

LEGALIZACIJA JE OBAVEZNA i sprovodi se na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji

>>dalje<<

Call: +381642797501